Τα Πειράματά Μας
Στο Διαδίκτυο

experiment200

Μουσικό Εργαστήρι
Γυμνασίου Βάμου

notes

The Teen Reporters
 of Vamos Junior
High School

strumf

Πρόσφατα άρθρα

Αρχική σελίδα Το σχολείο μας Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών

vamos2Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

 

Α ΤΑΞΗ

Μαθήματα:   Ώρες την Εβδομάδα

 1.  Θρησκευτικά: 2
 2.  Αρχαία Ελληνικά (από μετάφραση): 2
 3.  Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: 3 
 4.  Νέα Ελληνική Γλώσσα: 3 
 5.  Νεοελληνική Λογοτεχνία: 2
 6.  Ιστορία: 2vamos1
 7.  Μαθηματικά: 4
 8.  Αγγλικά: 3
 9.  2η Ξένη Γλώσσα: 2
 10. Γεωγραφία: 2
 11. Βιολογία: 2 
 12. Φυσική Αγωγή: 3
 13. Πληροφορική: 1
 14. Μουσική:  1 
 15. Καλλιτεχνικά: 1
 16. Τεχνολογία: 1
 17. Οικιακή Οικονομία: 1

 

Β ΤΑΞΗ

Μαθήματα: Ώρες την Εβδομάδα

 1.  Θρησκευτικά: 2
 2.  Αρχαία Ελληνικά (από μετάφραση): 2vamos4
 3.  Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: 3
 4.  Νέα Ελληνική Γλώσσα: 2 
 5.  Νεοελληνική Γραμματεία: 2
 6.  Ιστορία: 2
 7.  Μαθηματικά: 4
 8.  Φυσική: 2
 9.  Χημεία: 1 
 10. Γεωγραφία: 2
 11. Αγγλικά: 2
 12. 2η Ξένη Γλώσσα: 2
 13. Φυσική Αγωγή: 3
 14. Μουσική: 1 
 15. Καλλιτεχνικά: 1
 16. Πληροφορική: 1 
 17. Οικιακή Οικονομία: 2
 18. Τεχνολογία: 1

vamos5

Γ ΤΑΞΗ

Μαθήματα: Ώρες την Εβδομάδα 

 1.  Θρησκευτικά: 2
 2.  Αρχαία Ελληνικά (από μετάφραση): 2
 3.  Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: 3
 4.  Νέα Ελληνική Γλώσσα: 2 
 5.  Νεοελληνική Γραμματεία: 2
 6.  Ιστορία: 3
 7.  Μαθηματικά: 4
 8.  Φυσική: 2 
 9.  Χημεία: 1Βάμος Α Ε JPG
 10. Βιολογία: 2
 11. Αγγλικά: 2
 12. 2η Ξένη Γλώσσα: 2
 13. Φυσική Αγωγή: 2
 14. Μουσική: 1
 15. Καλλιτεχνικά: 1
 16. Πληροφορική: 1
 17. Κοινωνική Πολιτική Αγωγή: 2
 18. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός: 1