Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

    

       Το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών με υπεύθυνο τον κ. Τίτο Σμυρνάκη, Φυσικό και καθηγητή Φυσικής, Χημείας και Γεωγραφίας-Γεωλογίας, διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, όργανα και υλικά για τα σχολικά πειράματα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας.
    Διαθέτει επίσης διαδραστικό πίνακα για πιο σύγχρονη παρουσίαση των διδασκόμενων μαθημάτων, Ηλεκτρονικό υπολογιστή, τηλεόραση, βίντεο, DVD player, ειδικούς ανά διδασκόμενο μάθημα χάρτες και πολλά άλλα εποπτικά μέσα για την διδασκαλία όλων των μαθημάτων των φυσικών επιστημών και της Γεωγραφίας-Γεωλογίας.

alt

alt

...