Ενδοσχολική επιμόρφωση των καθηγητών του σχολείου μας τον Μάρτιο 2015.

Ενδοσχολική επιμόρφωση των καθηγητών του σχολείου μας.

       Δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην ανάγκη επιμόρφωσης των καθηγητών του σχολείου μας και ιδιαίτερα σε θέματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία των μαθητών μας, με τις διάφορες εξαρτήσεις και με την σχολική βία, πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας δύο δίωρα σεμινάρια και μίλησαν στους καθηγητές:

- η κα Σοφία Τριανταφύλλου, Υπεύθυνη του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Χανίων και

- ο Δρ. Σωτήρης Λαϊνάς, Ψυχολόγος μαζί με την κα Κική Δημητριάδου Ψυχολόγο επίσης σαν εκπρόσωποι του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του ΟΚΑΝΑ.

    Το σεμινάριο της κας Σοφίας Τριανταφύλλου είχε θέμα σχετικό με την ψυχοκοινωνική διάσταση των εφήβων στο πλαίσιο της σχολικής ζωής και διεξήχθη στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του σχολείου μας. Αναφέρθηκε στα προβλήματα των νέων και ιδιαίτερα των εφήβων, αλλά και στις διάφορες περιπτώσεις μαθησιακών δυσκολιών και πως πρέπει να ενεργούμε όταν διαπιστώσουμε κάποια από αυτές.

1 epimorfosi 2015

Η κα Τριανταφύλλου κατά τη διάρκεια της ομιλίας της προς τους μαθητές μας.

     Το σεμινάριο των εκπροσώπων του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων ήταν σχετικό με το θέμα: «Η Ενεργή σχολική κοινότητα ως αντίβαρο σε λογικές ψυχολογικοποίησης στο χώρο του σχολείου».

    Στη συγκεκριμένη συνάντηση συζητήθηκαν μεταξύ άλλων ο ρόλος της Ψυχολογίας και των Κοινωνικών Επιστημών στο χώρο του σχολείου και δόθηκε έμφαση στις προσεγγίσεις που στέκονται κριτικά στην άκρατη ψυχολογικοποίηση διαφόρων φαινομένων στο χώρο του σχολείου (π.χ. φαινόμενα εξάρτησης, βίας και παραβατικότητας).

2 epimorfosi 2015

Ο κος Λαϊνάς και η κα Δημητριάδου

3 epimorfosi 2015

Καθηγητές του σχολείου μας παρακολουθούν τον κ. Λαϊνά και την κα Δημητριάδου.

     Οι ομιλητές ανέφεραν ότι οι προσεγγίσεις αυτές προτείνουν έναν περιφερειακό ρόλο των ψυχολόγων και άλλων κοινωνικών επιστημόνων στο χώρο του σχολείου δίνοντας έμφαση στον κεντρικό ρόλο των παιδαγωγών και στην επανενεργοποίηση του συνόλου της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί - γονείς - μαθητές). Στα πλαίσια του σεμιναρίου επιχειρήθηκε η σύνδεση των παραπάνω θεωρήσεων με συγκεκριμένα παραδείγματα της τρέχουσας και της εναλλακτικής αντιμετώπισης των φαινομένων αυτών.