Πρώην Διευθυντής

ΠΕΡΙΚΛΗΣ  ΜΑΧΑΙΡΑΣ

Ειδικότητα: ΠΕ12-02  Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

Είναι εκπαιδευτικός από το σχ. έτος 1988- 1989. Πρωτοδιορίστηκε στο τότε Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Χανίων όπου παρέμεινε έως το σχ. έτος 2001-2002.

Το σχ. έτος 2002-2003 μετατέθηκε στο Γυμνάσιο Βάμου, όπου δίδαξε συνεχώς έως το σχ. έτος 2009-2010 το μάθημα της Τεχνολογίας.

Το σχ. έτος 2010-2011 τοποθετήθηκε Υπεύθυνος του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου (Κ.Π.Ε. Βάμου).

Από τον Αύγουστο του 2011 ανέλαβε Διευθυντής του Γυμνασίου μας για 4 χρόνια.

Έχει επιμορφωθεί στο "Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών", στο (ετήσιας διάρκειας) εκπαιδευτικό αντικείμενο "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ".

 

Έχει επιμορφωθεί επίσης στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ. ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στο αντικείμενο "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ".

Είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο αντικείμενο "Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων".

Είναι  Αντιπρόεδρος της Εκπαιδευτικής Εταιρείας Χανίων.

alt