Μαθητικό δυναμικό

Το σχολικό έτος 2013-14  στο σχολείο μας φοιτούν συνολικά 205 μαθητές.

Από αυτούς 117 είναι κορίτσια και 88 αγόρια.

untitled