Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών

vamos2Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

 

Α ΤΑΞΗ

Μαθήματα:   Ώρες την Εβδομάδα

 1.  Θρησκευτικά: 2
 2.  Αρχαία Ελληνικά (από μετάφραση): 2
 3.  Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: 3 
 4.  Νέα Ελληνική Γλώσσα: 3 
 5.  Νεοελληνική Λογοτεχνία: 2
 6.  Ιστορία: 2vamos1
 7.  Μαθηματικά: 4
 8.  Αγγλικά: 3
 9.  2η Ξένη Γλώσσα: 2
 10. Γεωγραφία: 2
 11. Βιολογία: 2 
 12. Φυσική Αγωγή: 3
 13. Πληροφορική: 1
 14. Μουσική:  1 
 15. Καλλιτεχνικά: 1
 16. Τεχνολογία: 1
 17. Οικιακή Οικονομία: 1

 

Β ΤΑΞΗ

Μαθήματα: Ώρες την Εβδομάδα

 1.  Θρησκευτικά: 2
 2.  Αρχαία Ελληνικά (από μετάφραση): 2vamos4
 3.  Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: 3
 4.  Νέα Ελληνική Γλώσσα: 2 
 5.  Νεοελληνική Γραμματεία: 2
 6.  Ιστορία: 2
 7.  Μαθηματικά: 4
 8.  Φυσική: 2
 9.  Χημεία: 1 
 10. Γεωγραφία: 2
 11. Αγγλικά: 2
 12. 2η Ξένη Γλώσσα: 2
 13. Φυσική Αγωγή: 3
 14. Μουσική: 1 
 15. Καλλιτεχνικά: 1
 16. Πληροφορική: 1 
 17. Οικιακή Οικονομία: 2
 18. Τεχνολογία: 1

vamos5

Γ ΤΑΞΗ

Μαθήματα: Ώρες την Εβδομάδα 

 1.  Θρησκευτικά: 2
 2.  Αρχαία Ελληνικά (από μετάφραση): 2
 3.  Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: 3
 4.  Νέα Ελληνική Γλώσσα: 2 
 5.  Νεοελληνική Γραμματεία: 2
 6.  Ιστορία: 3
 7.  Μαθηματικά: 4
 8.  Φυσική: 2 
 9.  Χημεία: 1Βάμος Α Ε JPG
 10. Βιολογία: 2
 11. Αγγλικά: 2
 12. 2η Ξένη Γλώσσα: 2
 13. Φυσική Αγωγή: 2
 14. Μουσική: 1
 15. Καλλιτεχνικά: 1
 16. Πληροφορική: 1
 17. Κοινωνική Πολιτική Αγωγή: 2
 18. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός: 1