Τεύχος σχετικό με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Ο Δ/ντής του σχολείου μας κ. Περικλής Μαχαιράς, οργάνωσε ετοίμασε και μοίρασε σε κάθε ένα καθηγητή του σχολείου μας ένα τεύχος με τίτλο: «Έντυπο ενεργειών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης». Στο έντυπο αυτό αναφέρονται οι ενέργειες που πρέπει να κάνει ο κάθε καθηγητής (είτε διδάσκει, είτε εφημερεύει, είτε βρίσκεται στο γραφείο καθηγητών) σε περιπτώσεις σεισμού και πυρκαγιάς. Το τεύχος αυτό βασίζεται στις οδηγίες που έχει εκδώσει ο Ο.Α.Σ.Π. και περιλαμβάνει εκτός των άλλων και έντυπο υλικό του. Το έντυπο αυτό κοινοποιήθηκε στην Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Χανίων, στην Υπηρεσία Πολιτικής προστασίας της Αντιπεριφέρειας Κρήτης, στο Τμήμα Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, στο ΕΚΑΒ Χανίων και στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του σχολείου μας.

eksofilo